Prínosy operácie prietrže

Jediným spôsobom nápravy prietrže je chirurgická náprava. Prietrž nezmizne sama od seba. Dobrá správa je, že dnešný chirurgický spôsob nápravy prietrže je typicky rýchly, jednoduchý a aj celkom pohodlný.

Napriek tomu, možno bude rozmýšľať o tom, ako sa vyhnúť chirurgickému zákroku. Ak máte prietrž, ale nepociťujete bolestivé symptómy, aj tak je dôležité, aby ste navštívili svojho lekára a dohodli sa na postupe liečby. Pamätajte, že aj najmiernejšia prietrž má isté potenciálne riziko a môže viesť k závažnejším a aj život ohrozujúcim komplikáciám, ak sa ponechá neliečená.

Ciele chirurgického zákroku

Pri náprave prietrže má chirurg niekoľko cieľov:

  • Zašiť prietrž s minimálnou mierou operačných a pooperačných ťažkostí
  • Poskytnúť efektívnu nápravu
  • Udržať čo najnižšiu možnú mieru opakovaného výskytu
  • Poskytnúť pacientovi nápravu, ktorá mu alebo jej umožní rýchly návrat k bežným aktivitám

Súčasný stav prístupu k operáciám prietrží

Vedeli ste, že chirurgický prístup pri riešení prietrží sa v posledných niekoľkých rokoch dramaticky zmenil? V súčasnosti väčšina operácií prietrží:

  • Môže byť urobená rýchlo
  • Nevyžaduje hospitalizáciu
  • Vedie k minimálnym ťažkostiam po chirurgickom zákroku

Dnes sa väčšina ľudí, ktorí absolvovali chirurgickú operáciu prietrže môže vrátiť k ich bežným aktivitám len niekoľko týždňov a občas len niekoľko dní po operácií.