Prietrže môžu spôsobovať tažkosti, ktoré prekážajú denným aktivitám. Naučte sa o prietržiach viac a o tom, čo môžete urobiť preto, aby ste sa cítili lepšie.

Čo je prietrž ?

Prietrž (ľudovo nazývaná pruh) je oslabenie alebo trhlina v brušných svaloch. Rovnako ako sa duša tlačí cez poškodenú pneumatiku, vnútorná výstelka brucha sa tlačí cez oslabenú oblasť brušnej steny tak, že vytvára vrecko podobné malému balóniku.

Kto môže trpieť prietržou ?

Prietrže sa vyskytujú veľmi často. Na svete sa vykoná ročne viac ako 15 miliónov operácií prietrží. Prietrže sa vyskytujú u mužov, žien aj u detí. Dokonca aj novorodenec sa môže narodiť s prietržou.

Čo môžete urobiť, aby ste sa cítili lepšie?

"Vítajte na web stránke hernia.sk! Dnes sa na Slovensku operuje vyše 10 000 operácií hernií ročne, z toho okolo 20% laparoskopickou technikou, čo je dvojnásobný nárast oproti stavu pred 5 rokmi.
Je dôležité, aby pacienti nachádzali informácie čo najjednoduchším a najprístupnejším spôsobom. Z toho dôvodu vítame vytvorenie web stránky.
Želám Vám príjemnú a užitočnú komunikáciu s touto novou webovou stránkou."

Prof. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
prezident Slovenskej Chirurgickej Spoločnosti

Prínosy operácie prietrže

Otázky pre Vášho oštrujúceho lekára

Ciele chirurgického zákroku