Napäťová operačná technika

Napäťová operačná technika zvykla byť jedinou dostupnou možnosťou pre ľudí s prietržami. Pri tomto postupe chirurg urobí rez do brucha nad oblasťou prietrže, tlačí akékoľvek vyčnievajúce tkanivá späť do správnej pozície v brušnej dutine a potom uzavrie ranu stehmi.

Tento typ nápravy sa volá napäťová technika, pretože stehy (sutúry) vytvárajú napätie na oboch stranách defektu s cieľom udržať ranu uzatvorenú. Bohužiaľ, toto napätie môže spôsobovať viac bolesti a ťažkostí ako iné techniky nápravy, takže táto metóda je odporúčaná len pri veľmi malých prietržiach.

Výhody napäťovej operačnej techniky:

  • Nie sú známe kontraindikácie
  • Technika vhodná (ak je určená chirurgom) pre veľmi malé prietrže

Nevýhody nápravy napätím:

  • Nepohodlie/ťažkosti
  • Dlhé obdobie rekonvalescencie, približne 4-6 týždňov

Nepriaznivá miera opakovaného výskytu

  • Napäťová operačná technika v prípadoch slabinovej (inguinálnej) prietrže má 15-30% pravdepodobnosť opakovaného výskytu 1
  • Napäťová operačná technika v prípadoch pupočnej (umbilikálnej) prietrže má 11% pravdepodobnosť opakovaného výskytu 2
  • Napäťová operačná technika v prípadoch brušnej (ventrálnej) prietrže má 50% pravdepodobnosť opakovaného výskytu 3,4

ODVOLÁVKY:

1. Schumpelick V, Nyhus L. Meshes: Benefits and Risks (Výhody a riziká). Berlin: Springer-Verlag; 2004.

2. Arroyo A, Garcia P, Perez F, Andreu J, Candela F, Calpena R. Randomized clinical trial comparing suture and mesh repair of umbilical hernia in adults (Náhodné klinické skúšky porovnania sutúr a operácií sieťkou pri umiblikálnych herniách u dospelých pacientov). Br J Surg. 2001 Oct;88(10):1321-3.

3. Franklin ME Jr, Gonzalez JJ Jr, Glass JL, Manjarrez A. Laparoscopic ventral and incisional hernia repair: an 11-year experience (Laparoskopické ventrálne a incizionálne operácie hernií: 11 ročné skúsenosti). Hernia. 2004 Feb;8(1):23-7. Epub 2003 Sep 20.

4. Heniford BT, Park A, Ramshaw BJ, Voeller G. Laparoscopic repair of ventral hernias: nine years experience with 850 consecutive hernias (Laparoskopické operácie ventrálnych hernií: devať ročné skúsenosti). Ann Surg. 2003 Sep;238(3):391-9; discussion (diskusia) 399-400.