Beznapäťová operačná technika

Beznapäťová operačná technika je najobvyklejším spôsobom nápravy prietrží a považuje sa za štandard starostlivosti podľa American College of Surgeons (Americkej chirurgickej spoločnosti). Beznapäťová operačná technika používa kus sieťky na premostenie prietrže ako protiklad k zošívaniu oboch strán prietrže dokopy stehmi (sutúrami).

Použitie sieťky umožňuje kratší čas rekonvalescencie a rýchlejší návrat k bežnému fungovaniu. V určitých prípadoch si chirurg môže zvoliť použitie tkanivového implantátu namiesto syntetickej sieťky. Tkanivo, ktoré je získané z človeka sa nazýva aloimplantát. Tkanivo získané zo zvieraťa sa nazýva xenoimplantát.

Chirurgovia pravdepodobne budú odporúčať beznapäťovú operačnú techniku, takže je dobré porozumieť rôznym beznapäťovým technikám, ktoré sú uvedené dolu.

Operácie plochou sieťkou

Plochá sieťka je záplata vyrobená z plastického materiálu, podobného polypropylénu. Počas rekonštrukčnej chirurgie, chirurg urobí rez nad prietržou a prišije plochú sieťku k tkanivu okolo prietrže.

Výhody:

  • V závislosti od druhu operácie, miera opakovaného výskytu je menej ako 3% pri pacientoch operovaných s použitím plochej sieťky
  • Rýchla rekonvalescencia
  • Menšia miera ťažkostí po operácií
  • Môže sa, v niektorých prípadoch, urobiť v lokálnej anestézií

Nevýhody:

  • Ak je prietrž veľká, bude potrebných viac stehov na upevnenie sieťky, čo zvyšuje riziko poškodenia nervov a následne môže viesť k bolesti
  • Výkon trvá 40 až 60 minút
PROCEED Surgical Mesh ULTRAPRO Partially Absorbable Lightweight

Dve revolučné prostriedky pre ploché sieťky sú ULTRAPROTM Partially Absorbable Lightweight (ULTRAPROTM čiastočne absorbovateľná ľahká sieťka) a PROCEEDTM Surgical Mesh (chirurgická sieťka PROCEEDTM).

Operácia otvorenými sieťkami

PROCEED Ventral Patch

Sieťky môžu byť urobené z plastického materiálu ako je polypropylén. Dodatočne sú, niektoré z týchto prostriedkov potiahnuté inými materiálmi, ktoré sa v tele po určitom čase nasledujúcom po operácií vstrebávajú. Táto beznapäťová operačná technika umožňuje vnútro brušné umiestnenie sieťky.

PROCEEDTM Ventral Patch (PROCEEDTM Ventrálna záplata) je navrhnutá pre operácie pupočných (umbilikálnych) prietrží.

Operácia trojrozmernou sieťkou

Trojdimenzionálne sieťkové prostriedky zdokonalili operácie prietrží tým, že stavajú na výhodách predchádzajúcej beznapäťovej techniky a robia ju ešte efektívnejšou.

PROLENE Polypropylene Hernia System ULTRAPRO Hernia System ULTRAPRO Plug

PROLENETM Polypropylene Hernia System, ULTRAPROTM Hernia System, a ULTRAPROTM Plug sú revolučnými trojdimenzionálnymi sieťkovými prostriedkami.

Dnešné sieťkové produkty sú revolučné pre ich schopnosť byť silnými a zároveň nechávajú menej cudzieho materiálu vo Vašom tele. Ak sa chcete dozvedieť o sieťkach viac, pozrite si Sieťka a operácia prietrže.