Metódy nápravy

Ak porozumiete všetkým možnostiam, pomôže Vám to rozhodnúť sa, aká chirurgická metóda je pre Vás najlepšia.

Nápravy prietrží sú najčastejšie vykonávanými zákrokmi všeobecnej chirurgie. Celosvetovo sa ročne urobí viac ako 45 miliónov operácií herní1. Chirurgovia dnes používajú niekoľko techník na nápravu prietrže. Váš lekár Vám môže navrhnúť jednu alebo niekoľko techník, ako možnosti liečby Vašej prietrže.

V závislosti od veľkosti Vašej prietrže, pacienti môžu potrebovať len lokálnu anestézu a sedáciu kvôli zákroku. Avšak, väčšie, komplexnejšie prietrže môžu vyžadovať celkovú anestézu a dlhší pobyt v nemocnici.

Existuje veľa rôznych druhov nápravy prietrží, ale tri najväčšie kategórie sú: