Príznaky a symptómy

Ak poznáte príznaky a symptómy prietrže, môžete urobiť kroky na jej liečenie. Existuje veľa typov prietrží a nie každý má rovnaké symptómy. Symptómy prietrže sa môžu objaviť postupne alebo náhle a môžu spôsobovať rôzne stupne ťažkostí alebo bolesti.

Možné symptómy zahŕňajú

  • Slabosť, tlak, pálenie alebo bolesť v bruchu, slabinách alebo miešku (skrótu)
  • Vydutie alebo hrča v bruchu, slabinách alebo miešku (skrótu), ktorá je ľahko viditeľná pri kašli a ktorá zmizne, keď si ľahnete.
  • Bolesť pri námahe, zdvíhaní alebo kašli
  • Pocit, že sa niečo pretrhlo

Tieto symptómy môžu zo začiatku byť mierne, ale progresívne sa zhoršujú a spôsobujú ťažkosti. Bolesť môže byť prítomná priamo v zasiahnutej oblasti, ale môže vyžarovať aj do bedier, chrbta, nohy alebo genitálií. Tieto ťažkosti sa nazývajú aj "referovaná bolesť" a môžu byť z času na čas pomerne závažné. Bolesť a ťažkosti sa obvykle zhoršujú počas trvania aktivity a môžu čiastočne alebo úplne zmiznúť počas odpočinku.

Ak pociťujete akékoľvek z týchto symptómov, navštívte svojho lekára. Váš lekár môže potvrdiť diagnózu a povedať Vám o možnostiach liečenia. Aj mierna bolesť v oblasti slabín alebo nevysvetliteľná hrča alebo opuchlina, ktoré trvajú viac ako týždeň stojí za to, aby ste o tom hovorili so svojím lekárom. Váš lekár zhodnotí Vašu situáciu, zdravotný stav a urobí vyšetrenie, aby mohol určiť ako a kedy je potrebné prietrž liečiť. Skorá diagnostika a správna liečba sú najlepšou cestou ako zabrániť závažným komplikáciám