Prietrže u žien a detí

Ak poznáte príznaky a symptómy prietrže, môžete urobiť kroky na jej liečenie. Existuje veľa typov prietrží a nie každý má rovnaké symptómy. Symptómy prietrže sa môžu objaviť postupne alebo náhle a môžu spôsobovať rôzne stupne ťažkostí alebo bolesti.

Prietrž u žien

Mnoho žien je často prekvapených, keď im je diagnostikovaná prietrž. Prietrže u žien môžu spôsobiť chronické bolesti v panve a náprava prietrže je veľmi efektívna pri eliminácií tejto bolesti. Existuje niekoľko typov prietrží, ktoré sa môžu vyvinúť u žien:

 • NEPRIAME SLABINOVÉ (INGUINÁLNE) PRIETRŽE
  vznikajú z dôvodu prirodzeného oslabenia vo vnútornom slabinovom (inguinálnom) prstenci. Toto je najčastejšia slabinová (inguinálna) prietrž u mužov a žien, reprezentujúca približne 2/3 týchto defektov. Tieto prietrže majú vysoké riziko, že sa stanú neredukovateľnými alebo sa zaškrtia, tým sa skorá diagnostika a náprava stáva mimoriadne dôležitou.
 • BRUŠNÉ (VENTRÁLNE PRIETRŽE)
  sa tiež nazývanú prietrže v jazve. Tieto prietrže sa môžu vyskytnúť na mieste predchádzajúceho chirurgického zákroku – týždne, mesiace alebo aj o niekoľko rokov neskôr a môžu sa líšiť veľkosťou, od malých až po veľmi veľké a komplexné. Ak si myslíte, že máte brušnú (ventrálnu) prietrž, je dôležité, aby ste navštívili Vášho lekára. Ak sa ventrálne prietrže neliečia, môžu sa rozšíriť a môže byť veľmi ťažké ich odstrániť.
 • FEMORÁLNE PRIETRŽE
  sú zriedkavé a takmer výlučne sa vyskytujú u žien. Tieto prietrže sa objavujú tesne pod líniou slabín a sú obvykle dôsledkom tehotenstva a pôrodu. Oslabenie spodnej oblasti slabín umožňuje črevnému vrecku klesnúť do femorálneho kanála, miesta v blízkosti femorálnych ciev, ktoré prenášajú krv z nôh. Tieto prietrže majú väčšiu tendenciu uviaznuť alebo sa zaškrtiť ako slabinové (inguinálne) prietrže. Preto, keď sú tieto prietrže diagnostikované, je skorá náprava mimoriadne odporúčaná predtým, ako sa takéto komplikácie vyskytnú.
 • PUPOČNÉ (UMBILIKÁLNE)
  prietrže sa vyskytujú v blízkosti pupku, pričom táto oblasť je prirodzene oslabené z krvných ciev pupočnej šnúry. Tieto prietrže sa môžu vyskytnúť u novorodencov alebo hneď po pôrode a môžu byť vyriešené vo veku 3 alebo 4 rokov. U dospelých sa pupočné (umbilikálne) prietrže nevyriešia a môžu sa časom progresívne zhoršovať. Občas sú spôsobené brušným tlakom, ktorý vzniká v dôsledku prírastku hmotnosti, nadmerného kašľa alebo tehotenstva.

Symptómy prietrže u žien:

 • Vydutie alebo opuch, ktorý vyskočí alebo zmizne, sprevádzaný bolesťou a citlivosťou
 • Chronická bolesť v panve
 • Bolesť pri námahe, dvíhaní alebo kašli

Ak pociťujete tieto symptómy alebo máte podozrenie, že máte prietrž je dôležité navštíviť Vášho lekára predtým, ako sa rozvinú komplikácie.

Prietrže u detí

Najčastejším typom prietrže u detí sú:

 • PUPOČNÉ (UMBILIKÁLNE) PRIETRŽE,
  ktoré sa vyskytujú blízko pupku, ktorý je prirodzene oslabený krvnými cievami pupočnej šnúry. Tieto prietrže sa môžu vyskytnúť u novorodencov alebo tesne po pôrode a môžu sa vyriešiť vo veku troch alebo štyroch rokov. Avšak oslabená oblasť pretrváva počas celého života a môže sa kedykoľvek objaviť u žien, mužov a detí. U dospelých, ak sa pupočná (umbilikálna) prietrž nerieši, môže sa časom progresívne zhoršovať. Občas sú tieto prietrže spôsobené brušným tlakom, ktorý vzniká z dôvodu prírastku hmotnosti, nadmerného kašľa alebo tehotenstva. U novorodencov sa pupočné (umbilikálne) prietrže môžu vyliečiť bez chirurgického zákroku.
 • NEPRIAME SLABINOVÉ (INGUINÁLNE) PRIETRŽE
  sa môžu rozvinúť z dôvodu prirodzeného oslabenia vnútorného slabinového (inguinálneho) prstenca. Toto je najčastejšia slabinová (inguinálna) prietrž, reprezentujúca okolo 2/3 týchto defektov. Tieto prietrže majú vyššie riziko, že sa stanú neredukovateľnými alebo budú zaškrtené, čím sa skorá diagnostika a náprava stáva mimoriadne dôležitou.

Symptómy prietrže u detí:

 • Vydutie v slabinách dieťaťa alebo v bruchu, ktorú je možné vidieť a cítiť
 • Ťažkosti

Ak cítite vypuklinu v slabinách alebo bruchu dieťaťa, konzultujte s Vaším pediatrom kvôli správnej diagnóze a liečeniu.