Typy prietrží

Existuje mnoho typov prietrží a väčšina z nich je klasifikovaná podľa anatomického uloženia. Čítajte ďalej a dozviete sa o väčšine typov prietrží.

Slabinová (inguniálna) prietrž

Slabinová (inguniálna) prietrž

Slabinové (inguinálne) prietrže sú najčastejším typom prietrží. Predstavujú približne dve tretiny prietrží u dospelých pacientov a vyskytujú sa častejšie u mužov ako u žien. Vyskytujú sa v časti brušnej steny nazývanej slabinový (inguinálny) kanál, do ktorého musia zostúpiť semenníky chlapca pred narodením. Toto necháva prirodzený defekt nazývaný vnútorný slabinový (inguinálny) prstenec, z ktorého sa môže vytvoriť prietrž v prípade, že nedôjde k jeho správnemu uzatvoreniu. Výsledkom toho je, že obsah brucha ako sú črevá, môže vystupovať cez otvor a spôsobovať bolesť alebo vytvárať výduť.

Slabinové (inguinálne) prietrže sa nachádzajú v podbrušku, tesne nad záhybom nôh, v blízkosti alebo v susedstve pubickej oblasti. Občas sa môžu vyskytnúť na oboch stranách pubickej oblasti, a ak sa tak stane, hovoríme o obojstrannej (bilaterálnej) slabinovej (inguinálnej) prietrži. Slabinové (inguinálne) prietrže spolu s femorálnymi prietržami tvoria 2 typy slabinových prietrží a môžu spôsobovať bolesť, ktorá zasahuje do horného stehna alebo miešku (skróta).

Slabinové (inguinálne) prietrže môžu byť klasifikované ako "priame" alebo "nepriame".

  • Nepriama slabinová (inguinálna) prietrž vzniká z dôvodu prirodzeného oslabenia vnútorného slabinového (inguinálneho) prstenca.
  • Priama slabinová (inguinálna) prietrž je dôsledkom oslabenia dna slabinového (inguinálneho) kanálu a dochádza k nej skôr u mužov starších ako 40 rokov. Dno slabinového (inguinálneho) kanála sa nachádza tesne pod vnútorným slabinovým (inguinálnym) prstencom.

Keď sa slabinové (inguinálne) prietrže operujú napäťovou technikou, miera opakovaného výskytu môže byť viac ako 15%, čo znamená, že prietrž sa po čase znovu objaví.1. Ostatné techniky nápravy prietrží ako sú beznapäťová technika a laparoskopická beznapäťová technika, majú oveľa nižšiu mieru opakovaného výskytu. Ak chcete získať viac informácií, pozrite si metódy operácie prietrží.

Brušné (ventrálne) prietrže

Brušné (ventrálne) prietrže

Prietrž, ktorá sa objaví na mieste predchádzajúceho chirurgického zákroku je známa ako brušná (ventrálna) prietrž alebo prietrž v jazve. Tieto prietrže sa môžu objaviť týždne, mesiace alebo roky po chirurgickom zákroku a môžu mať rôzne veľkosti od malých až po veľmi veľké a komplexné. Ak si myslíte, že máte brušnú (ventrálnu) prietrž, je dôležité, aby ste navštívili svojho lekára, pretože táto prietrž sa môže rozšíriť a môže byť príliš komplikované urobiť jej nápravu. Pri náprave napäťovou technikou majú brušné (ventrálne) prietrže mieru opätovného výskytu až 50%1. Ostatné techniky operácie prietrží, ako sú beznapäťová a laparoskopická beznapäťová operačná technika majú oveľa nižšiu mieru opakovaného výskytu. Pozrite si Spôsoby operácie prietrží, aby ste získali viac informácií.

Femorálne prietrže

Femorálne prietrže

Femorálne prietrže spolu so slabinovými (inguinálnymi) prietržami sú slabinovými prietržami. Sú oveľa častejšie u žien, ale môžu sa vyskytnúť aj u mužov. Tieto prietrže sa vyskytujú tesne pod zhybom slabín a obvykle sú výsledkom tehotenstva a pôrodu. Oslabenie spodnej časti slabiny umožní črevnému vaku poklesnúť do femorálneho kanála, miesta v blízkosti femorálnych ciev, ktoré prenášajú krv z nôh. Tieto prietrže majú tendenciu inkarcerovať alebo zaškrtiť sa častejšie, ako slabinové (inguinálne) prietrže. Preto, keď je už takáto prietrž diagnostikovaná, skorá náprava je veľmi odporúčaná ešte predtým, ako dôjde k hore uvedeným komplikáciám.

Pupočná (umbilikálna) prietrž

Pupočná (umbilikálna) prietrž

Pupočné (umbilikálne) prietrže sa vyskytujú v blízkosti pupku, pretože táto oblasť je prirodzene oslabená krvnými cievami pupočnej šnúry. Tieto prietrže sa vyskytujú u novorodencov hneď po narodení a môžu byť riešené vo veku troch až štyroch rokov. Avšak, oblasť oslabenia pretrváva po celý život a môže sa vyskytnúť u mužov, žien a detí kedykoľvek. U dospelých sa neriešené pupočné (umbilikálne) prietrže môžu časom progresívne zhoršovať. Občas sa vyskytujú z dôvodu brušného tlaku spôsobeného nadmernou hmotnosťou, kašľom alebo tehotenstvom. Pri napäťovej operačnej technike je miera opakovaného výskytu pupočnej (umbilikálnej) prietrže 11%2. Ostatné techniky nápravy prietrže ako sú beznapäťová a laparoskopická beznapäťová operačná technika majú oveľa nižšiu mieru opakovaného výskytu. Pozrite si Spôsoby operácie, aby ste získali viac informácií.

Epigastrická prietrž

Epigastrické prietrže sa vyskytujú častejšie u mužov ako u žien. Vznikajú v dôsledku oslabenia, medzery alebo otvoru v svaloch alebo šľachách hornej časti brušnej steny, v línií medzi prsnou kosťou a pupkom.

Hiátová prietrž

Hiátové prietrže sú trochu odlišné od ostatných typov prietrží pretože sú dôsledkom oslabenia alebo otvoru v bránici, čo je sval, oddeľujúci hrudnú dutinu od brušnej dutiny. Tieto prietrže spôsobujú opätovné vtekanie žalúdočnej kyseliny (reflux) do pažeráka, čo má za následok pálenie záhy, bolesť a narušovanie pažeráku. Chirurgická náprava tohto typu prietrže je obvykle komplikovanejšia a môže si vyžadovať dlhší pobyt v nemocnici.

Získané prietrže verzus vrodené prietrže

Prietrže môžu byť klasifikované podľa toho, kedy vzniknú. Osoba sa môže s prietržou narodiť alebo sa prietrž vyskytne ako dôsledok dennej činnosti.

  • Získané prietrže sú spôsobené životnými situáciami ako sú pôrod, prírastok na váhy a iné prípady svalového vypätia.
  • Vrodené prietrže sú prítomné pri narodení a vznikajú z dôvodu oslabenia brušnej steny. Prietrže u detí sú takmer vždy vrodené.

Redukovateľné a neredukovateľné prietrže

Prietrž s vypuklinou môže byť klasifikovaná na základe toho, či vydutie alebo môže alebo nemôže byť sploštené.

  • Redukovateľná prietrž je prietrž s vydutím, ktoré sa sploští, keď si ľahnete alebo hrču jemne zatlačíte. Tento typ prietrže nepredstavuje pre pacienta bezprostredné ohrozenie zdravia, prietrž však môže byť bolestivá a časom sa zhoršovať v prípade, že sa nelieči.
  • Neredukovateľná prietrž vzniká vtedy, keď slučka čriev zostave uväznená a pacient nemôže vypuklinu zatlačiť. Neredukovateľné prietrže sú často veľmi bolestivé a vyžadujú si promptnú lekársku pozornosť.

Prietrže potenciálne ohrozujúce život

Prietrže môžu byť tiež klasifikované podľa ich závažnosti. Zaškrtená alebo zablokovaná prietrž nastáva vtedy, kedy sú tkanivá uväznené. Toto sa tiež nazýva neredukovateľná prietrž a je to veľmi vážna situácia, pretože môže viesť k zaškrteniu čriev alebo tkanív. Zaškrtená prietrž nastáva vtedy, keď časť Vášho čreva alebo iného tkaniva je tesne uväznená a prívod krvi je zablokovaný. Zaškrtené prietrže môžu viesť ku gangréne. Táto situácia sa považuje za akútnu a vyžaduje si okamžitý chirurgický zákrok na uvoľnenie blokácie a nápravu prietrže.