Očakávania po operácii

Keď sa vrátite domov po operácií, pokúste sa o pomaly a zľahka o návrat k svojim bežným denným aktivitám. Intenzita bolesti a/alebo ťažkostí, ktorú môžete pociťovať, závisí od miesta, kde bola prietrž, od typu operácie a od Vašej osobnej hranice tolerancie bolesti.

Vo všeobecnosti, chôdza môže byť s ťažkosťami počas prvých hodín po operácií a chodenie po schodoch môže byť komplikované počas jedného alebo dvoch dní. Mali by ste byť schopný šoférovať Vaše auto do niekoľkých dní po operácií. V závislosti od Vášho zamestnania, plné zotavenie sa po operácií prietrže môžete očakávať v čase od jedného do šiestich týždňov. Ako rýchlo sa vrátite do práce, to závisí od druhu zamestnania, ktoré máte.

Ak máte veľmi náročnú prácu alebo prácu, ktorá vyžaduje zdvíhanie ťažkých vecí, môže trvať niekoľko týždňov, kým sa budete môcť vrátiť do práce. Na druhej strane, ak máte sedavý typ zamestnania, môžete byť v práci už za tri dni. Opýtajte sa Vášho lekára, kedy sa budete môcť vrátiť do práce a zrekapitulujte si Vaše bežné denné aktivity.

Čomu sa vyvarovať

Mierne cvičenie, ako chôdza, je odporúčané na zlepšenie krvného obehu a zrýchlenie liečebného procesu. Avšak pacienti by sa mali vyvarovať nadmernej záťaže, ako je zdvíhanie ťažkých predmetov a namáhavé cvičenia, počas šiestich až ôsmich týždňov po operácií. Najmä zdvíhaniu by ste sa mali vyhnúť, pretože to môže mať za následok roztrhnutie operačnej rany po operácií prietrže. Avšak, ak je to absolútne nevyhnutné, zdvíhajte len zvládnuteľné predmety a používajte nohy na prenos váhy a nie Váš chrbát. Pacienti, ktorí robia nejaký šport, možno nebudú schopní hrať niekoľko týždňov, aby nedošlo k roztrhnutiu operačnej rany po operácií prietrže. Opýtajte sa Vášho chirurga, aby Vám poradil, kedy budete môcť znovu zdvíhať ťažké predmety, robiť joging alebo namáhavé cvičenia.