Riziká a komplikácie

Všetky chirurgické výkony sú spojené s nejakým rizikom. Porozprávajte sa s Vašim chirurgom pred operáciou o možných rizikách a komplikáciách.

Niektoré z možných nepriaznivých reakcií môžu zahŕňať (prechodnú) zápalovú reakciu na cudzie teleso, vytvorenie serómu, zosilnenie infekcie, zrast tkanív, vytvorenie fistuly a vytlačenie, keď sa určité sieťkové výrobky používajú pri operácií prietrže. Použitie niektorých sieťkových nástrojov pri kontaminovaných alebo infikovaných ranách môže viesť k: vytvoreniu fistule a/alebo odmietnutiu sieťky alebo k infekcií, ktorá si môže vyžadovať odstránenie sieťky.

Sieťkové nástroje sa všeobecne nepoužívajú u pacientov, u ktorých je predpoklad rastu tkanív (ako sú novorodenci, alebo ženy, ktoré môžu otehotnieť), pretože sieťka sa nenatiahne tak veľmi ako pacient rastie.

Chirurgické sieťky (PROCEED Mesh) majú unikátny prvok, ktorý by sa nemal používať v prípade nekontrolovaného a/alebo aktívneho krvácania, pretože fibrínový výpotok môže zvýšiť riziko vytvorenia tkanivového zrastu.

Špecifické a teoretické riziká

Špecifické riziká a komplikácie sú možné, ak sa implantuje FlexHD. Použitie FlexHD u pacientov, ktorí trpia auto imunitným ochorením spojných tkanív sa neodporúča – špecifická alebo nešpecifická imunitná odpoveď na niektoré zložky implantátu. Možné nepriaznivé efekty používania ľudskej kože zahŕňajú, ale neobmedzujú sa len na: lokálne alebo systémové infekcie, dehiscencie a/alebo nekrózy z dôvodu zlej revaskularizácie (opätovného vytvorenia ciev), špecifickej alebo nešpecifickej imunitnej odpovede na niektoré zložky implantátu.

Na výber všetkých darcov tkanív pre MTF sa používajú rozsiahle lekárske skríningové postupy. Prenosné infekčné choroby ako HIV alebo hepatitída, ako aj teoretické riziko Creutzfeld-Jakobovho (CJD) činiteľa, sa môže vyskytnúť, napriek veľmi opatrnému výberu darcov a sérologickému testovaniu.